นิวเหรียญชัยโกดังให้เช่าโคราช. เราประกอบธุรกิจ กิจการโกดัง

เก็บสินค้า ให้เช่า โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าพร้อมออฟฟิตในตัว

โกดังเก็บสินค้ามีออฟฟิตในตัว ขนาด 1,000 ตรม.

ไปจนถึง 3,000 ตรม ค่าเช่า 60-90 บาท ต่อ ตารางเมตร 

สถานที่ติดต่อเช่าโกดัง บ.นิวเหรียญชัย

32 หมู่ 1 ถ. ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบังศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-212309-12 , 334592 , 334225

มือถือ 081-9665851 (คุณโหน่ง)

Fax 044-218775

นิวเหรียญชัยโกดังให้เช่าโคราช
เราประกอบธุรกิจ กิจการโกดังเก็บสินค้า
ให้เช่า โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
พร้อมออฟฟิตในตัว โกดังเก็บสินค้ามีออฟฟิต
ในตัว ขนาด 1,000 ตรม. ไปจนถึง 3,000 ตรม
 ค่าเช่า 60-90 บาท ต่อ ตารางเมตร
สถานที่ติดต่อเช่าโกดัง บ.นิวเหรียญชัย
32 หมู่ 1 ถ. ราชสีมา-โชคชัย
ต.หนองบังศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-212309-12 , 334592 , 334225
มือถือ 081-9665851 (คุณโหน่ง)
Fax 044-218775