นิวเหรียญชัยโกดังให้เช่าโคราช. เราประกอบธุรกิจ กิจการโกดัง

เก็บสินค้า ให้เช่า โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าพร้อมออฟฟิตในตัว

โกดังเก็บสินค้ามีออฟฟิตในตัว ขนาด 1,000 ตรม.

ไปจนถึง 3,000 ตรม ค่าเช่า 60-90 บาท ต่อ ตารางเมตร 

สถานที่ติดต่อเช่าโกดัง บ.นิวเหรียญชัย

32 หมู่ 1 ถ. ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบังศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-212309-12 , 334592 , 334225

มือถือ 081-9665851 (คุณโหน่ง)

Fax 044-218775

นิวเหรียญชัยโกดังให้เช่าโคราช
เราประกอบธุรกิจ กิจการโกดังเก็บสินค้า
ให้เช่า โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
พร้อมออฟฟิตในตัว โกดังเก็บสินค้ามีออฟฟิต
ในตัว ขนาด 1,000 ตรม. ไปจนถึง 3,000 ตรม
 ค่าเช่า 60-90 บาท ต่อ ตารางเมตร
สถานที่ติดต่อเช่าโกดัง บ.นิวเหรียญชัย
32 หมู่ 1 ถ. ราชสีมา-โชคชัย
ต.หนองบังศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-212309-12 , 334592 , 334225
มือถือ 081-9665851 (คุณโหน่ง)
Fax 044-218775

ที่อยู่โกดัง

1. โกดังรุ่งอรุณ เลขที่ 1342 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

2. โกดังหลังแมคโคร เลขที่ 536/8 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000

3. โกดังแยกปักธงชัย เลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย  จ. นครราชสีมา 30190

4. โกดังนวนคร หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

ที่อยู่โกดัง

 

1. โกดังรุ่งอรุณ เลขที่ 1342 หมู่ที่ 1

ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 30000

2. โกดังหลังแมคโคร เลขที่ 536/8

หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

นครราชสีมา จ. นครราชสีมา

30000

3. โกดังแยกปักธงชัย เลขที่ 96

หมู่ที่ 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย 

จ. นครราชสีมา 30190

4. โกดังนวนคร หมู่ 4 ต.นากลาง

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

30380